azzahfalakhder.com Blog

לחיצת יד עסקית 0

כל מה שצריך לדעת על רשם החברות

אם אתם מתכוונים לרשום חברה חדשה, אז עליכם להביא בחשבון התנהלות מתאימה וכזו שתאפשר לכם להקים חברה בזמן מינימאלי וללא התעכבויות מיותרות. יחידת רשם החברות אשר פועלת מטעם משרד המשפטים אחראית על רישום של...

חינוך ילדים 0

השינוי שיבוא בזכות פרוייקט education cities (ערי חינוך)

בעולם מחלחלת ההבנה שאנחנו עומדים בתחילתו של עידן חדש, ושדרוש שינוי משמעותי בתחום החינוך. את השינויים האלה מבקש ארגון education cities לקרב. פרויקט Education Cities הוא יוזמה של ארגון ערי חינוך, ששם לו מטרה...

ישיבת הנהלה 0

מי מגן על הדירקטורים?

דעו לכם כי ניתן במקרים לא מעט יהיה ניתן לראות כי דירקטורים יהיה מעוניינים ליהנות ממענה מקיף ואיכותי למדי וזאת ביחס למצב בו הם נמצאים. כך למשל, ניתן לראות כי רבים חושבים ללא הפסקה...

מחשבון 0

מהי מסלקת פנסיונית

יש לנו נטייה משונה לתת המון תשומת לב לדברים לא משמעותיים, ולשכוח מהדברים החשובים באמת. כספי הפנסיה הם דוגמה מצוינת לכך, והמסלקה הפנסיונית היא מיזם שיכול לגרום להם להיות במיקום גבוה יותר בתודעה. המסלקה...