Monthly Archive: אוגוסט 2018

לחיצת יד עסקית 0

כל מה שצריך לדעת על רשם החברות

אם אתם מתכוונים לרשום חברה חדשה, אז עליכם להביא בחשבון התנהלות מתאימה וכזו שתאפשר לכם להקים חברה בזמן מינימאלי וללא התעכבויות מיותרות. יחידת רשם החברות אשר פועלת מטעם משרד המשפטים אחראית על רישום של...

חינוך ילדים 0

השינוי שיבוא בזכות פרוייקט education cities (ערי חינוך)

בעולם מחלחלת ההבנה שאנחנו עומדים בתחילתו של עידן חדש, ושדרוש שינוי משמעותי בתחום החינוך. את השינויים האלה מבקש ארגון education cities לקרב. פרויקט Education Cities הוא יוזמה של ארגון ערי חינוך, ששם לו מטרה...